openingsuren
MA 9u30 12u 13u30 18u
DI 9u30 12u 13u30 18u
WO 9u30 12u 13u30 18u
DO
VR 9u30 12u 13u30 18u
ZA 9u30 12u 13u30 17u
ZO
Onderhoud en herstellingen


Tips en wettelijke bepalingen voor onderhoud en herstellingen van gaskachels.

 

Als gecertificeerd aardgasinstallateur willen wij hierbij enkele tips en wettelijke bepalingen opsommen waaraan uw gaskachel of gashaard dient te voldoen zodat wij een onderhoud en herstelling mogen uitvoeren.


Types

Algemeen kan men stellen dat er voor particulier gebruik twee types van aardgastoestellen in de handel verkrijgbaar zijn.

  1. type B-toestel :  dit is een toestel met open verbrandingskamer, m.a.w. dit toestel neemt de lucht, die nodig is voor de verbranding uit de ruimte waarin hij staat.    Dit toestel is uitgerust met een thermische terugslagbeveiliging (TTB) en vermelden op hun identificatieplaatje TYPE B11BS
  2. Type C-toestel : dit is een toestel met een gesloten verbrandingskamer en zuigt de nodige verbrandingslucht aan langs het dubbele kanaal van zijn afvoer/toevoer.     Deze kachel heeft een buis die dubbelwandig is  waarbij de toevoer van lucht via de buitenste buis en  de afvoer van rookgassen langs de binnenste buis geschiedt.


Onderhoud en of herstellingsvoorwaarden

  1. Toestellen type B  dienen uitgerust te zijn met een thermokoppelbeveiliging en een thermische terugslagbeveiliging. Deze TTB zorgt ervoor dat bij onvoldoende zuurstofaanvoer of  onvoldoende afvoer van rookgassen   het toestel  wordt uitgeschakeld.
  2. Toestellen type  C mogen niet ouder zijn dan 25 jaar omdat de kans op putcorrosie in de verbrandingskamer ervoor kan zorgen dat CO-gassen in de woonkamer kunnen komen.
  3. Ieder toestel dient ook CE-gekeurd (voldoen aan de volgens Europese Gemeenschap opgestelde normen).

 

Onderhoud en/of herstellingen van volgende toestellen mogen nooit uitgevoerd worden  :

SUNSHINE, HORN, SURDIAC (oude generatie), PROMETHEUS, VULCANA, KUPPERSBUSCH, COLEMON, SAPRAGAZ  , toestellen overgeschakeld van stadsgas naar aardgas (groene sticker).  De overschakeling van deze toestellen werd gedaan begin jaren 70 waardoor al deze toestellen meer dan 40 jaar oud zijn.


Verbruik

U dient er rekening mee te houden dat een oud toestel 25 % en meer  verbruikt dan een huidig toestel.    Rekening houdend met de gemiddelde aankoopprijs kan u deze investering na 4  à 5 jaar reeds terugverdiend hebben.


Occasies

Toestellen van het type B mogen enkel tweedehands verkocht en geplaatst worden indien    op hun identificatieplaatje TYPE B11BS staat vermeld.

Tevens willen wij u er attent op maken dat een toestel van type B niet kan omgebouwd worden naar een type C of omgekeerd.


Nazicht en onderhoud

Het nazicht en onderhoud van uw gaskachel dient jaarlijks te gebeuren en omvat :

-  nakijken of punt van thermokoppel niet verbrand is

-  nagaan of de hoofdinspuiter en/of waakvlaminspuiter niet verstopt zijn

-  nakijken van piëzo-ontsteker en ontstekingkaars

-  brander reinigen en branderopeningen uitblazen

-  toestel op gasdichtheid testen, in het bijzonder de opnieuw gemonteerde delen

-  werking van het toestel controleren

-  nazicht werking van TTB (type B)